Odeslat poptávku

Jak na rozhraní a co je UI, UX, IxD a HCI?

Říká se, že systém může být nejlepší na světě, ale pokud neumím podat své výstupy člověku v rozumném formátu, tak je praktický a úplně zbytečný. To platí i pro počítačové systémy a celkově virtuální svět. Mnoho lidí si ani neuvědomuje, že denně pracuje s různými druhy rozhraní. Ne jednou, ne dvakrát, ale neustále. Měli bychom si tedy říct, co to rozhraní je. Jde o oblast propojující dva samostatné celky. Definuje tedy to, jak se daný systém prezentuje svému okolí a jak s ním komunikuje (může se jednat o jiné služby, ale i o lidi). Rozhraní, které s námi lidmi komunikuje si počítač nevytvořil sám, ale někdo ho musel navrhnout. A tím, jak rozhraní co nejlépe zoptimalizovat, se zabývá vědní obor nazvaný HCI - Human Computer Interaction (komunikace mezi člověkem a počítačem).

Jde o interdisciplinární odbor, protože využíva široké spektrum poznatků, z různých vědních oborů. Od informačně-komunikačních technologií přes obor zaměřující se na fyziologii až po uměleckou grafiku a design. Nás bude ale zajímat hlavně to, jak komunikuje počítačový systém s člověkem. A musíme si přitom uvědomit důležitou věc, že možnosti výpočetní techniky se vyvíjí obrovským tempem, ale možnosti člověka, který je na druhé straně zkoumaného rozhraní, se nemění prakticky vůbec. A pokud by někdo namítal, že mladší generace pracuje s moderní technikou jakoby přirozeně, tak je to jen díky tomu, že s ní vyrostli a jde vlastně jen o zvyk. Fyziologické možnosti člověka se rozhodně nezměnily. Za poslední roky jsme se nenaučili rychleji číst, stále nám trvá nějakou dobu si zapamatovat obrázek a narážíme na další limity našeho těla. Pravdou je, že drobné ovlivnění technikou přece evidujeme. Například se zvýšilo procento lidí, kteří namísto ukazováčkem stlačují tlačítko na přivolání výtahu palcem, protože ho mají díky mobilnímu telefonu vytrénovanější. 

Musíme se soustředit na maximalizování efektivního využití počítače člověkem

Zkusme si představit některé ze základních zkratek v této problematice.  Nutné je však upozornit, že se často můžeme setkat s rozdílnými definicemi, protože při různých přístupech se na ně pohlíží různě. 

IxD

Interaction Design - Takovýto přístup k disignu se soustředí zejména na rozhraní, které mají ambici být vysoko-interaktivní s uživatelem. Hlavním rysem je snaha o vytvoření silného spojení "bond" mezi uživatelem a službou, kterou rozhraní reprezentuje. Takovéto služby jsou často multiplatformní a díky vztahu, který takovéto rozhraní vytváří, motivuje uživatele k využívaní i ostatních platforem.

UX

User eXperience - Jak napovídá samostatná zkratka, jde o přístup k tvorbě rozhraní, kdy chceme vyvolat v uživateli nějaký zážitek. Dopřát mu příjemný zážitek při používání služby. Jde také a jakousi nadstavbu nad UI, které je také významnou součástí samotného zážitku. Pokud rozhraní nebude splňovat základní pravidla, tak nemůžeme dosáhnout pozitivního zážitku. Na UX tedy můžeme pohlížet ne jen z pohledu jak co nejvíce rozhraní optimalizovat, ale také jak vytvořit u uživatele příjemný pocit z využívání služby přes naše rozhraní. S tím je například spojená i gamifikace rozhraní, tedy vkládání herních prvků do systému. 

UI

User Interface -  Jde asi o nejobecnější pojem ze všech zmíněných. Uživatelské rozhraní, jak zní doslovný překlad zkratky, považujeme za souhrn nejlepších praktik (best practises) v problematice návrhu uživatelských rozhraní. Neřeší se zde budování vztahu, ani marketing, či jiná přidaná hodnota. Jde o věděcký pohled na to, co je člověku přirozené, jaké zvolit umístění prvků, co je pro mozek únavné a co ho naopak stimuluje nebo jak snížit čas potřebný pro vykonání úlohy. Je třeba říct, že ne všechny UI praktiky vznikly vědeckým odůvodněním, ale některé vznikaly i z důvodu zvyknutí si masy na některý ovládácí prvek, který možná není nejvhodnější, ale mezi uživateli se tak zakořenil, že se stal standardem.