Jsme GDPR ready!

Rádi bychom Vás informovali o změnách, které jsme provedli, abychom vyhověli požadavkům Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů – nového předpisu, který vstoupí v platnost dne 25. května 2018.

Vytvořili jsme nové Zásady ochrany osobních údajů a používání cookies, které vysvětlují, jak chráníme Vaše soukromí a zpracováváme Vaše osobní údaje, když využíváte některé z našich služeb nebo naše webové stránky. Přečtení těchto zásad Vám pomůže pochopit například to, jaké údaje o Vás shromažďujeme, jak je používáme, s kým je můžeme sdílet nebo jak můžete uplatnit práva k ochraně údajů.

Co jsme udělali?

Máme vypracované Zásady ochrany osobních údajů Zásady ochrany osobních údajů
Upravené Obchodní podmínky Obchodní podmínky
Upravili jsme naše interní procesy tak, aby vaše osobní údaje byly v naprostém bezpečí
Aktualizovali jsme náš CMS tak, abyste měli osobní údaje svých zákazníků pod plnou kontrolou

Časté otázky

 • Jaké údaje o mně evidujete a proč?

  Údaje zpracováváme v rozsahu, který nám poskytujete při práci s našimi službami za účelem technického zabezpečení všech aspektů chodu služeb. Konkrétní rozsah zpracovávaných údajů je uveden v Zásadách.
 • S kým sdílíte údaje o mně?

  Údaje sdílíme se společnostmi, které nám poskytují servis pro zajištění bezvadného chodu našich služeb. Výpis společnosti, se kterými sdílíme data je uveden v Zásadách.
 • Kde si můžu vyžádat přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit?

  Informace Vám rádi poskytneme na emailu info@dactylgroup.com, adrese Dactyl Group s.r.o., Kounicova 39, Brno. Využít můžete také níže uvedený kontaktní formulář.
 • Kam zaslat žádost o vymazání mých osobních údajů nebo odvolat souhlas s jejich zpracováváním?

  Se žádostí se obracejte na email info@dactylgroup.com nebo písemně na adresu Dactyl Group s.r.o., Kounicova 39, Brno. Využít můžete také níže uvedený kontaktní formulář.
 • Kam se mohu obrátit v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů?

  Pokud máte pochybnosti, mùžete se obrátit na nás prostřednictvím níže uvedených kontaktù, rádi Vám všechno vysvětlíme. Obrátit se můžete také na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kontaktujte nás

Dactyl Group s.r.o.,
Kounicova 39, Brno
(+420) 607 149 073