Odeslat poptávku

Jsme GDPR ready!

Rádi bychom Vás informovali o změnách, které jsme provedli, abychom vyhověli požadavkům Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů – nového předpisu, který vstoupil v platnost dne 25. května 2018.

Vytvořili jsme nové Zásady ochrany osobních údajů a používání cookies, které vysvětlují, jak chráníme Vaše soukromí a zpracováváme Vaše osobní údaje, když využíváte některé z našich služeb nebo naše webové stránky. Přečtení těchto zásad Vám pomůže pochopit například to, jaké údaje o Vás shromažďujeme, jak je používáme, s kým je můžeme sdílet nebo jak můžete uplatnit práva k ochraně údajů.

 

Co jsme udělali?

Máme nové Zásady ochrany osobních údajů

Upravili jsme naše interní procesy tak, aby vaše osobní údaje byly v naprostém bezpečí

Máme upravené Obchodní podmínky   

Aktualizovali jsme náš Dactyl CMS tak, abyste měli osobní údaje svých zákazníků pod plnou kontrolou

Časté otázky

Jaké údaje o mně evidujete a proč?
Údaje zpracováváme v rozsahu, který nám poskytujete při práci s našimi službami za účelem technického zabezpečení všech aspektů chodu služeb. Konkrétní rozsah zpracovávaných údajů je uveden v Zásadách.

S kým sdílíte moje údaje?
Údaje sdílíme pouze se společnostmi, které nám poskytují servis pro zajištění bezvadného chodu našich služeb. Výpis společnosti, se kterými sdílíme data je uveden v Zásadách ochrany osobních údajů.

Kde si můžu vyžádat přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit?
Informace vám rádi poskytneme na emailu info@dactylgroup.com.

Kam zaslat žádost o vymazání mých osobních údajů nebo odvolat souhlas s jejich zpracováváním?
Se žádostí se obracejte na email info@dactylgroup.com nebo písemně na adresu Dactyl Group s.r.o., Kounicova 39, 60200 Brno. 

Kam se mohu obrátit v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů?
Pokud máte pochybnosti, můžete se obrátit na nás prostřednictvím kontaktů, rádi Vám všechno vysvětlíme. Obrátit se můžete také na Úřad pro ochranu osobních údajů.