Odeslat poptávku

Mobilní aplikace Yaga — od analýzy po zveřejnění

Analýza a první koncept

Na začátku vývoje jsme si vzali pod lupu samotnou myšlenku klienta. Zjišťovali jsme možnosti a směry, kterými se můžeme vydat.

Pokračovali jsme analýzou konkurence, při které jsme došli k překvapivému závěru, že konkurenční mobilní aplikace v Česku a na Slovensku neexistuje. Služba Psí detektiv, která je u nás poměrně známá a zažitá, funguje pouze jako webová aplikace.

Výstupem byl první koncept, který jsme představili klientovi a dále ho společně ladili.

Příprava drátěného modelu a interaktivního prototypu

V rámci druhé fáze jsme vzali naše poznatky z předchozího kroku a začali vytvářet drátěné modely aplikace. Začali jsme u jednoduchých náčrtů, na kterých jsme si poprvé ověřili naše zjištění. V návaznosti jsme pokračovali návrhem komplexních drátěných modelů a funkčních prototypů jednotlivých částí mobilní aplikace.

Pro návrh jsme v rámci tohoto projektu experimentálně využili Figmu, což nám výrazně zkrátilo čas potřebný pro přípravu prototypu a v pozdější fázi i samotného návrhu grafiky uživatelského prostředí. Díky prototypovacím funkcím Figmy jsme byli schopni drátěný model během krátké doby převrátit do plně interaktivního prototypu.

Uživatelské testování a hloubkové rozhovory

Na základě user flows a person vytvořených v rámci analýzy a drátěných modelů jsme sestavili sérii scénářů pokrývající všechny hlavní případy použití aplikace. Scénáře byly sepsány tak, aby se testeři co nejlépe vžili do situace budoucích uživatelů aplikace. Jako ideální počet pro získání relevantních výsledků jsme zvolili 10 účastníků. Ty jsme hledali v řadách našich kamarádů a známých na základě definovaných person.

Účastníky jsme si po jednom pozvali do naší kanceláře. Testování probíhalo ve standardních podmínkách. Uživatelé testovali aplikaci na mobilním telefonu, na kterém běžel prototyp v rámci aplikace Figma. Na telefonu bylo zapnuté nahrávání obrazovky, v místnosti jsme dále měli mikrofon zaznamenávající celý průběh testování a kameru namířenou na obličej účastníka. Všechny záznamy jsme později použili během vyhodnocení testování. Spolu s účastníkem v místnosti byl jeden pozorovatel, který zaznamenával každý drobný detail a zadavatel úkolů.

V druhé části našeho sezení jsme s účastníky provedli hloubkové rozhovory, které nám podrobněji objasnili, jak by aplikaci používali. Posbírali jsme také nápady na další funkce aplikace.

Návrh brandu, který spojuje hodnoty Yagy

Při návrhu brandu jsme se zaměřili na klíčové hodnoty Yagy. Ty jsme konzultovali s autory myšlenky a padla na ně otázka i během hloubkových rozhovorů.

Výsledkem je logo a brand, který spojuje několik prvků — obojek, polohu, lásku a písmeno Y. Hlavní barvou je tmavě oranžová, která vystihuje optimismus, přátelství a úspěch. Logo je vysázeno fontem Barlow, který je díky svým jemně zaobleným hranám hravý a profesionální zároveň.

Logo lze použít jako masku pro různé textury, symboly nebo ornamenty. Příkladem je vlajka — taková verze loga může být použita v propagačních materiálech například pokud se Yaga rozhodne expandovat na další trh.

Přátelská, přesto seriózní grafika

Grafika aplikace vznikala ruku v ruce s návrhem Yaga brandu. Klíčový byl v této fázi moodboard, který nám byl inspirací pro některé aspekty brandu a uživatelského rozhraní.

Návrh jsme dělali, stejně jako drátěný model a prototyp, ve Figmě. Existující prototyp nám posloužil jako základ pro grafický návrh a opět výrazně ušetřil čas potřebný pro vývoj mobilních aplikací.