Odeslat poptávku

Dactyl radí, jak na uživatelské testování

,,Aleno, taky klikáš na ten zelený rámeček a vůbec nic se neděje?” Hm, právě těchto událostí se musíme vyvarovat.

Vyvinout a pustit do světa nějakou aplikaci je jedna věc. Pohlídat si, že pro cílové publikum bude funkční a přínosná, je pak další samostatná disciplína, která by tomu měla předcházet. Uživatelské testování pomáhá odhalovat chyby a odlazovat produkt ke spokojenosti jeho uživatelů. Jak ho vidíme my? 

Nutná teorie

Co je to uživatelské testování (UT)?

Jedná se o metodu analýzy chování uživatelů při používání konkrétní služby. V našem případě to jsou mobilní nebo webové aplikace. Někdy bývá UT označováno jako testování použitelnosti, což i více vystihuje podstatu věci. Použitelnost je hlavní priorita správného návrhu UX (tedy uživatelské zkušenosti).

Jak UT realizovat?

Testování lze provádět po jednom nebo skupinově (laboratorní testování). Taky dnes existují online nástroje zjednodušující práci v rámci tvorby testu – nám se osvědčila aplikace Maze

 • Online nástroje a dotazníky jsou vhodné pro kvantitativní výzkum, link můžeme poslat třeba i 100 respondentům. Navíc si test respondenti vyplní v pohodlí domova, což je v dnešní době velký benefit.
 • Laboratorní testování, rozhovory jsou spíše kvalitativní. Umožňují se operativně ptát na další otázky a jít opravdu do hloubky problému.
 • Testovat lze již na stávajícím produktu, pokud chceme odhalit jeho nedostatky, nebo na tzv. prototypu v případě nového produktu. (1) 

,,U testování stávajícího produktu si představte, že máte například e-shop s přírodní kosmetikou, málo objednávek a nevíte proč? V této fázi vytvoříme testování na aktuálním e-shopu s potenciálními zákaznicemi a jeho výsledek zvalidujeme při tvorbě redesignu.”

V případě nového produktu lze vytvořit a otestovat jak wireframe (nebo také low-fidelity prototyp) tak high-fidelity prototyp:

Tvorba wireframu (WF) zabere méně času. U WF se primárně zaměřujeme na koncept, strukturu a funkcionality na místo barev, fontů, obrázků atp. Tedy primárně testujeme flow uživatele, ideu produktu a chceme získat první feedback od potenciálních uživatelů. Pokud ve WF odhalíme nedostatky, není časově náročné udělat úpravy. Platí zde pravidlo, že čím dříve chyby odhalíme, tím více šetříme čas, a tím pádem i peníze.

High-fidelity (Hi-fi) prototyp má být navržen funkční a interaktivní. Takový prototyp je nejvíc podobný finálnímu produktu, a proto je víc user friendly pro uživatele a bude se i lépe prezentovat sponzorům. Díky Hi-fi získáme podrobnější feedback ke konkrétním elementům designu. Nevýhodou je, že úprava zabere mnohem více času než WF. 

Na základě výsledků z UT vznikne vyhodnocení s návrhem konkrétních kroků k úpravě

Co je cílem UT?

Primárním cílem je identifikovat a následně odstranit největší chyby a nedostatky služby, a to na základě zpětné vazby potenciálních nebo reálných uživatelů.

Dále je důležité zjistit:

 • jak uživatelé chápou aplikaci,
 • kde se ztrácí,
 • jestli hned najdou vše, co hledají.

Praxe aneb Jak to chodí u nás

Když nám to dává smysl, našim klientům testování rádi doporučujeme. 

Takovým příkladem z praxe je náš klient, který potřeboval mobilní aplikaci spravující zamykací boxy na kola. Projekt je obrovský. Proto jsme vyhodnotili, že bude nejlepší vytvořit prototyp mobilní aplikace a tu s hardwarem otestovat. Díky UT jsme narazili na nejpalčivější problémy produktu a následně je odstranili úpravou designu. 

A jaký je náš postup?

Celý proces můžeme shrnout do následujících bodů. 

1. Analýza

 • potenciálních uživatelů
 • prototypu
 • stávající aplikace

2. Testovací metody pro sběr dat

Než si vybereme konkrétní testovací metodu, měli bychom jasně porozumět cílovému publiku, dostupným zdrojům (času a penězům) a cílům výzkumu. Tyto informace nám nejen pomohou vybrat příslušnou testovací metodu, ale také upravit otázky a úkoly pro naše účastníky testu. (2)

Výběr metod, které se nám osvědčily:

 • Guerilla testování - ptáme se náhodných lidí na ulici, v restauraci, kavárně na názor ohledně hlavní myšlenky produktu, sbíráme feedback k wireframu. Je vhodné s ním přijít v rané fázi projektu.
 • Laboratorní testování - provádíme ho ve speciálních prostředích (laboratořích) a pod dohledem moderátora (vedoucí testování). Buď po jednom nebo skupinově.
 • Nahrávání relací - jde o záznam interakce s produktem, který uskuteční anonymní uživatelé. Data záznamu nám pomáhají porozumět tomu, jaký obsah/funkce jsou pro uživatele nejzajímavější (pomocí analýzy heatmapy) a také jakým problémům při interakci s naším produktem uživatelé čelí.
 • Aplikace Maze - již zmíněný online nástroj pro testování, který nabízí řadu metod pro sběr dat - od heatmap, A/B testování po bounce rate. Každý uživatel má své unikátní ID, takže můžete vyhodnotit data jednotlivce, ale i celé skupiny, Maze využívá přehledné infografiky.

3. Příprava scénáře

Příprava scénáře se odvíjí od zvolené testovací metody. U laboratorního testování vymýšlíme sadu úkolů, které budou respondenti plnit s jasně definovaným cílem. Osvědčilo se nám také vymýšlet doplňující otázky v návaznosti na průběh UT. 

4. Respondenti

Respondenty v ideálním případě vybíráme z cílové skupiny, která bude aplikaci používat. Jejich optimální počet je 5 – údajně odhalí až 80 % chyb. Od 6 testovaných se přírůstek chyb zmenšuje. Nemáme-li tolik respondentů, platí pravidlo, že jeden je lepší než nikdo. (3)

Pokud testujeme aplikaci, která nějakou dobu funguje, vyplatí se testovat s člověkem, co tuto aplikaci používal.

Respondentům se většinou dává odměna finanční nebo formou např. poukazu. Důležité je sepisování smlouvy, kde jsou práva a povinnosti ve vztahu s respondenty.

5. Průběh

Po důkladné přípravě je samotná realizace dlouho očekávanou třešničkou na dortu. Postup se liší v závislosti na zvolené metodě, některé atributy je ale dobré neměnit. 

 • Iluze opravdové situace – Vždy je dobré uvést testování v kontextu – jako kdyby šlo o použití aplikace v reálném životě. Například řekneme respondentům, ať si představí, že mají kolo, které chtějí někde bezpečně zamknout, protože potřebují jít na nákup. Jak by aplikaci pro tento účel použili?
 • Nestrannost, nezaujatost, žádný vliv – Vedoucí testování by neměl navádět respondenty ke správnému řešení, ani nic komentovat nebo vyhodnocovat v průběhu. Důležitá je neutrálnost a ujištění respondentů, že vše co  dělají není ani dobře ani špatně. Jednoduše neexistuje žádná správná cesta.
 • Korektní zobrazování – Testujeme na příslušném zařízení, pro které je aplikace určená. Na sezení je vždy vedoucí testování s jedním respondentem nebo se skupinou. Celou akci doporučujeme nahrávat a zároveň výsledky zaznamenávat např. do excelové tabulky.

6. Vyhodnocení výsledků

Data se nejlépe vyhodnocují pomocí grafů, heatmap nebo infografiky. Samozřejmě záleží na rozpočtu, ale pokud máte větší budget, doporučujeme infografiku. 

Infografika je forma vizuální komunikace, která pomocí grafického designu vizualizuje data a informace. Ty pak dokáže klient jednoduše a přehledně číst.

Věříme, že pohled pod naši pokličku pro vás byl inspirací a podnětem pro vlastní akci. Uživatelské testování není radno podceňovat. 

Sepsala pro vás Helča – náš Product Designer. 


Zdroje
1. ​​https://designdev.cz/jak-delat-uzivatelske-testovani

2. volně přeloženo z https://xd.adobe.com/ideas/process/user-testing/top-7-usability-testing-methods/

3. volně přeloženo z https://www.nngroup.com/articles/why-you-only-need-to-test-with-5-users/