Odeslat poptávku

iBVV.cz není pouhý web, jde o komplexní systém s jednou administrací

Veletrhy Brno, a.s. (BVV) je tradiční společnost zabývající se poskytováním obchodních služeb v oblasti pořádání veletrhů a výstav ve vlastním výstavním areálu. Veletrhy Brno navazují na tradici výstav v Brně, která byla zahájena v roce 1928 Výstavou soudobé kultury v Československu.
 
Moderní technologická doba vyžaduje neustálou inovaci prostředků k prezentaci pořádaných akcí, i proto se na nás klient v roce 2017 obrátil s požadavkem vývoje mobilní aplikace, která návštěvníkům i vystavovatelům poskytne dostatečný komfort a rychlý přísun informací.

Na počátku byla mobilní aplikace

Aplikace získala rychle oblibu díky svým rozmanitým funkcím - hravě s ní najdete každý stánek a nikdy se neztratíte. Můžete se nechat navigovat na konkrétní místo. Lepší orientaci zajistí i kompletní seznam vystavovatelů. S těmi si můžete přes aplikaci domluvit schůzku přímo na výstavišti. Máte v ní všechny důležité informace na jednom místě. Zjistíte cenu vstupenek, otevírací dobu i kde zaparkujete. 
 
Další náš úkol byl mnohem komplexnější a náročnější. Klient se rozhodl modernizovat portál s informacemi o veletrzích, souvisejících akcích, vystavovatelích atd. – ikatalog.bvv.cz. Ten ve stávající podobě neodpovídal aktuálním technologickým standardům, nebyl přehledný pro uživatele ani správce a nebyl propojený s dalšími platformami, které klient využívá.

Více platforem, jeden systém

Záměrem bylo vytvořit komplexní systém sestávající z různých aplikací (mobilních i webových) propojený s informačními systémy klienta. Systém jsme postavili na stávajícím DactylCMS, který slouží jako backendové prostředí pro správu obsahu mobilní aplikace. Do něj jsme postupně implementovali veškerou funkčnost správy obsahu nového iKatalogu, který čerpá datové informace (o veletrzích) z interního systému BVV. 

Zajímavým úkolem bylo zpracování map zobrazující konkrétní umístění stánku vystavovatele na veletrhu, nebo třeba umístění parkovišť a vchodů. K tomu využíváme podkladové mapy Google, nad kterými vykreslujeme polohu jednotlivých elementů na základě souřadnic. Ty získáváme od klienta prostřednictvím GeoJSON.
 
Nový iKatalog rovněž umožňuje přímý nákup vstupenek na doprovodný program veletrhů. Navrhli jsme jednoduchý a efektivní nákupní proces, který je napojen na platební bránu klienta a následně na jeho ERP. Zjednodušený a uživatelsky optimalizovaný je pak další samostatný front-end – interní web určený pro prodej vstupenek doprovodného programu na místě konání veletrhu. Tento samostatný front-end umožňuje rychlé odbavení zákazníků, včetně tisku zakoupených vstupenek, které registrovaný uživatel po zakoupení nalezne v mobilní aplikaci.

Funkcionalitu nákupu vstupenek na akce doprovodného programu jsme implementovali i do mobilní aplikace, která tímto získala další významnou funkci a zvýšený komfort pro její uživatele.

Vstupenky prodávané on-line i off-line je možné spravovat a dále organizovat v DactylCMS. Výhodou celého systému je, že zakoupené vstupenky na různých platformách zobrazujeme uživateli v jeho uživatelském účtu, který je jednotný napříč platformami.

Schéma všech zapojených prvků v komplexním systému

Vstupenky využívají technologii QR kódů, které klient validuje na místě skrze  interní mobilní aplikaci, kterou jsme pro tento účel vyvinuli. Díky optimalizovanému UX je tak proces validace velmi rychlý, efektivní a obsluha má k dispozici další relevantní informace o načtené vstupence, se kterou je možné prostor dočasně opustit a na akci se opětovně vrátit.
 
Nejnovějším příspěvkem do komplexního systému je pak další webový front-end, který slouží pro vkládání a správu informací účastníků festivalu Life! Tato platforma dokáže na základě zadaného hesla identifikovat formulář, který se uživateli zobrazí a on do něj vloží potřebné údaje. Ty jsou pak uchovávány a spravovány v DactylCMS.

Vždy nejprve analyzujeme, navrhujeme a až poté vyvíjíme

Projekt je vyvíjen agilními metodami skrze náš systém projektového řízení. Požadavky klienta zpracováváme v řádech hodin až dní a prioritizujeme je dle požadavků klienta, které důkladně analyzujeme a navrhujeme nejoptimálnější řešení. Díky tomu dokážeme pružně reagovat na nové a proměnlivé potřeby klienta a zároveň udržovat celý systém logický a stabilní. 

Do procesu tvorby systému je zapojen celý tým tvořený analytikem, UX designerem, grafikem, vývojáři mobilních aplikací, stejně jako front-end a backend vývojáři. Tým je řízen projektovým manažerem, který je ve velmi úzkém kontaktu s klientem.

V současné době je systém stále dále rozvíjen a doplňován o nové funkcionality na jednotlivých platformách. Naším cílem je udržet a rozvíjet celý systém tak, aby byl v prvé řadě funkční a přívětivý, ať už uživatelům mobilních aplikací, webových rozhraní, nebo jejich správcům a administrátorům. Důvěra klienta, který nám svěřuje další rozvoj projektu, je pro nás důkazem, že se nám to daří.

Ozvěte se nám

Navrhujeme, programujeme a spouštíme vychytané a promyšlené mobilní aplikace a weby, které pomáhají našim klientům růst. Domluvte si nezávaznou schůzku a pojďme do toho společně!

Kontaktovat