Návody na služby

Informace o přístupu k e-mailu, připojení na server a k databázím

Jaký server využíváte?

Informaci, na kterém serveru je umístěn Váš projekt, naleznete po přihlášení do Vašeho účtu v administračním rozhraní

Server Herkules

down

Server Perseus

down

Obsah

Základní info

Pro přístup k souborům webu se u nás používá protokol SFTP. Základní přístupové údaje pro každý hosting jsou:

 • Jméno : domena_cz (obdržíte při vytvoření hostingu)
 • Heslo: vygenerované heslo pro účet domena_cz (obdržíte při vytvoření hostingu)
 • Host : herkules.dactylgroup.cz
 • Port : 22
 • Protokol : SFTP

Adresářová struktura dat hostingu

emails/      - e-maily hostingu ve formátu Maildir (pro experty, pouze pro čtení)
          logs/access_log  - logy přístupů k webu
          logs/error_log  - chybové logy webu a PHP
          web/       - soubory webu (=to co se zobrazuje po zadaní adresy www.domena.cz nebo domena.cz)
          subdomains/    - adresář subdomén (např. adresa subdomena.domena.cz je v adresáři subdomains/subdomena)          

Připojení k SFTP v prostředí OS Windows XP/Vista/7/8/8.1

 • pro připojení je potřebné mít nainstalovaný program, který rozumí protokolu SFTP (např. Total Commander, WinSCP, ...)
 • na adrese http://herkules.dactylgroup.cz/domena_cz.zip je možné si stáhnout před-konfigurovaný balíček s programem WinSCP pro daný hosting

Přístup pomocí předpřipraveného balíčku WinSCP

 • na adrese http://herkules.dactylgroup.cz/domena_cz.zip si stáhnete před-konfigurovaný balíček s programem WinSCP pro daný hosting
 • po stáhnutí si balíček ve svém počítači rozbalíte a spustíte program kliknutím na ikonu WinSCP (nebo WInSCP.exe)
 • po spuštění program zobrazí dostupný hosting ke kterému se bude připojovat
 • dvojklikem na tento hosting se začne program pripojovat a vyzve vás k zadání hesla
 • po zadání správného hesla a potrvzení, se zobrazí okno se soubory hostingu

Připojení v prostředí Linuxu

 • ve všeobecnosti je možné použít jakýkoliv program podporující protokol SFTP
 • v grafických prostředích GNOME/KDE a dalších, může být tato podpora již zabudovaná
 • další možností je použít program v terminálu/příkazové řádce

Přístup k SFTP v prostředí GNOME 2.x

 • otevřeme správce souborů (nautilus)
 • pokud nevidíme zobrazený adresní řádek (typicky v Ubuntu), zobrazíme jej zkratkou Ctrl+L
 • do adresního řádku vepíšeme přístupové údaje nasledujícím způsobem  : sftp://uz_jmeno@herkules.dactylgroup.cz/
 • potvrdíme pomocí klávesy Enter

Ubnt1 sftp.png

 • při prvním připojení ověříme klíč serveru a pokud je správný, tak ho potvrdíme - správny klíč je ec:ff:71:d5:6d:c5:01:e1:1c:d1:fa:31:3f:26:c5:20 (v případě, že by se klíč lišil NEpokračujte v připojování a obraťte se na naši podporu)

Ubnt2 sftp.png

 • po výzvě systému zadejte heslo k danému hostingu

Ubnt3 sftp.png

 • po zadání správného hesla se zobrazí soubory hostingu

Ubnt4 sftp.png

Přístup přes terminál

 • v terminálu je možné použít program sftp, který je dostupný skoro v každém systému
 • pro připojení k prostoru hostingu se použije nasledující příkaz
muj_pocitac#> sftp domena_cz@herkules.dactylgroup.cz
          
 • následně je potřeba zadat heslo k hostingu
domena_cz@herkules.dactylgroup.cz's password:
          
 • po zadání správného hesla se objeví informace o připojení a příkazový řádek SFTP
Connected to herkules.dactylgroup.cz.
          sftp>
          
 • nápovědu a všechny podporované příkazy je možné zobrazit příkazem help
sftp> help
          Available commands:
          ...
          
 • pro bežnou práci se mohou hodit zejména následující příkazy
cd path              Change remote directory to 'path'
          chmod mode path          Change permissions of file 'path' to 'mode'
          ls [-1afhlnrSt] [path]       Display remote directory listing
          mkdir path             Create remote directory
          get [-Ppr] remote [local]     Download file
          put [-Ppr] local [remote]     Upload file
          rm path              Delete remote file
          rmdir path             Remove remote directory
          quit                Quit sftp
          exit                Quit sftp
          
 • příkazy cd, chmod, ls, mkdir, rm, rmdir pracují velmi podobně, jako když sa používají přímo v terminálu na lokálním počítači. Jediným zásadním rozdílem je to, že jste pripojeni k systému souborů hostingu
 • příkazy put a get se používají pro nahrání (upload) anebo stáhnutí (download) souborů na/z hostingu.
 • pokud chcete nahrát soubor /home/franta/obrazek.png na adresu http://domena.cz/obrazek.png tak spusťte následující příkaz
sftp> put /home/franta/obrazek.png /web/obrazek.png
          
 • stejně jednoduše můžete soubor stáhnout na svůj lokální počítač
sftp> get /web/soubor.zip /home/franta/soubor.zip
          
 • chcete-li nahrávat anebo stahovat celé adresáře, tak použijte přepínač -r, např. nahrání adresáře test včetně obsahu do adresáře webu
sftp> mkdir /web/test/
          sftp> put -r /home/franta/test/ /web/
          Uploading /home/franta/test to /web/test
          Entering /home/franta/test
          /home/franta/test/ansi.html            100% 3239   0.5KB/s  3.2KB/s  00:07
          /home/franta/test/ansi2.html            100% 746   0.7KB/s  3.2KB/s  00:00
          
 • POZOR, cílový adresář už musí existovat, jinak se může zobrazit následující chyba
Uploading /home/franta/test to /web/test
          Couldn't canonicalize: No such file or directory
          Unable to canonicalize path "/web/test"
          
 • pro ukončení práce s programem SFTP je možné použít jeden z příkazů quit, bye, exit
sftp> quit
          


Připojení k databázi

 • ke každému hostingu si můžete vytvořit neomezené množství databází a uživatelů pro přístup k nim (na požádání e-mailem na podporu)
 • výhody vícero uživatelů jsou:
  • zvýšení bezpečnosti pokud se používá jeden uživatel primárně pro editaci obsahu a druhý jen pro jeho zobrazování
  • možnost provozovat odděleně více různých systémů
 • aktuálně podporované databáze:
  • MySQL 5.1
  • Postgress 8.4

Přístupové údaje k databázi MySQL

 • níže uvedené informace obdržíte ke každému svému hostingu
          Způsob připojení k databázi: TCP/IP bez SSL
            Port:             3306
            Adresa MySQL serveru: db.dactylgroup.cz
            Název databáze (DB):            obdrzite pri nastaveni hostingu
            Užívatelské jméno pro DB:            obdrzite pri nastaveni hostingu
            Heslo do DB:            obdrzite pri nastaveni hostingu
          
 • pro správu dat v databázích můžete použít PHPMyAdmin na adrese https://www.dactylgroup.cz/database/
 • výše uvedené údaje se vám mohou hodit při instalaci systémů do vašeho hostingu, které potřebují přístup k databázi


E-maily a přístup k nim

 • ke každému hostingu je možné využívat neomezené množství e-mailových adres
 • k e-mailům je možné přistupovat následujícími způsoby:
  • pomocí webového e-mailového klienta (webmail) na adrese https://mail.dactylgroup.com/
  • pomocí protokolu IMAP
  • pomocí protokolu POP3
  • přímo k souborům e-mailů ve formátu Maildir (každý e-mail je uložený v samostatném souboru) v adresáři hostingu emails/email/
 • e-maily je možné posílat buď z prostředí webmailu, anebo pomocí protokolu SMTP/SMTPs
 • náš e-mailový systém používá několik technik pro omezení nevyžádané pošty, mezi jinými i greylisting, který může při prvním přijetí zprávy od neznámeho odesílatele způsobit opožděné doručení zprávy o několik minut
 • v případě jakýchkoliv problémů je nás možné kontaktovat nejen e-mailem, ale i telefonicky


Webový e-mailový klient (webmail)

Přístupové údaje

 • přihlašovacím jménem je e-mailová adresa ke které chcete přistupovat
 • heslo je iniciálně náhodně vygenerované a jde změnit v prostředí webmailu (popis změny hesla je popsán dále)
 • přístupové údaje jsou posílané při vytvoření e-mailového účtu na kontaktní e-mail

Přihlášení se k webmailu

 • přejdeme na stránku https://mail.dactylgroup.com/
 • vždy zkontrolujeme, že spojení je zabezpečené platným certifikátem

  Webmail certifikat.png

 • zadáme přihlašovací údaje a klikneme na tlačítko pro přihlášení

Webmail login.png

Odhlášení se z webmailu

 • klineme na Odhlásit v pravém horním rohu

Webmail Odhlasit.png

Posílání e-mailu z webmailu

 • přihlásíme se do webmailu
 • klikneme na Napsat zprávu
 • vyplníme adresáta, předmět, text zprávy
 • v případě potřeby přiložíme přílohu
 • klikneme na Odeslat zprávu

Email1.png Email2.png

Změna hesla e-mailového účtu přes webmail

 • přihlásíme se do webmailu
 • klikneme na Nastavení vpravo nahoře
 • klikneme na Heslo v menu nalevo
 • vyplníme Aktuální heslo a Nové heslo a klikneme na uložit.

Heslo.png

Další nastavení webmailu

 • Změna jazyka rozhraní a lokálního času
  • přihlásime se do webmailu
  • klikneme na Nastavení vpravo nahoře
  • klikneme na Vlastnosti v menu nalevo
  • klikneme na Uživatelské rozhraní
  • vykonáme potřebné úpravy (změna jazyka, času...)
  • klikneme na uložit

Jazyk.png


Připojení k e-mailu pomocí e-mailových klientů

 • e-maily je možné prohlížet pomocí e-mailových klientů, které podporují protokol IMAP

Autokonfigurace

 • někteří e-mailový klienti mají podporu autokonfigurace a díky tomu je potřebné jen minimální úsilí pro nastavení e-mailového účtu v těchto klientech
 • pro využití této funkcionality je potřebné splnit následující podmínky:
  • používání klienta s podporou autokonfigurace (např. Mozilla Thunderbird, Microsoft Outlook)
  • používání DNS serverů dactylgroup pro doménu, která má podporovat autokonfiguraci anebo speciální směrování DNS záznamů na servery dactylgroupu (jen pro pokročilé uživatele)

Manuální konfigurace

 • v případě, že chcete používat e-mailového klienta, který nepodporuje autokonfiguraci, tak pre jeho nakonfigurování použijte následující údaje:
  • příjem pošty IMAP
   • protokol: IMAP
   • server: www.dactylgroup.cz
   • port: 993
   • šifrování/SSL: SSL/TLS (ne STARTTLS)
   • autentizace: zabezpečené heslo
  • příjem pošty POP3
   • protokol: POP3
   • server: www.dactylgroup.cz
   • port: 110
   • šifrování/SSL: SSL/TLS (ne STARTTLS)
   • autentizace: zabezpečené heslo
  • odesílání pošty
   • protokol: SMTP
   • server: www.dactylgroup.cz
   • port: 465
   • šifrování/SSL: SSL/TLS (ne STARTTLS)
   • autentizace: zabezpečené heslo
 • máte-li klienta, který vám funguje a chcete se podělit s ostatními s postupem jak ho nakonfigurovat, kontaktujte nás.


Obsah

Základní info

Pro přístup k souborům webu se u nás používá protokol FTP. Základní přístupové údaje pro každý hosting jsou:

 • Jméno : domena_cz (uvedeno v administraci admin.dactylgroup.cz)
 • Heslo: vygenerované heslo pro účet domena_cz (uvedeno v administraci admin.dactylgroup.cz)
 • Host : perseus.dactylgroup.com
 • Port : 21
 • Protokol : FTP

Adresářová struktura dat hostingu

stats/		 - uchovává statistiky domény
tmp/		 - dočasné soubory
web/		 - soubory webu (=to co se zobrazuje po zadaní adresy www.domena.cz nebo domena.cz)
<SUBDOMÉNA>	 - adresář se subdoménou dle vašeho výběru (např. subdomena.domena.cz). Těchto složek a subdomén může být libovolné množství          

Připojení k databázi

 • ke každému hostingu si můžete vytvořit neomezené množství databází a uživatelů pro přístup k nim (na požádání e-mailem na podporu) helpdesk@dactylgroup.com
 • výhody vícero uživatelů jsou:
  • zvýšení bezpečnosti pokud se používá jeden uživatel primárně pro editaci obsahu a druhý jen pro jeho zobrazování
  • možnost provozovat odděleně více různých systémů
 • aktuálně podporované databáze:
  • MariaDB 10.1
  • PostgreSQL 9.6

Přístupové údaje k databázi MySQL

 • níže uvedené informace obdržíte ke každému svému hostingu
Způsob připojení k databázi:
Název databáze (DB):		v administraci admin.dactylgroup.cz
Užívatelské jméno pro DB:	v administraci admin.dactylgroup.cz
Heslo do DB:			v administraci admin.dactylgroup.cz


E-maily a přístup k nim

 • ke každému hostingu je možné využívat neomezené množství e-mailových adres
 • k e-mailům je možné přistupovat následujícími způsoby:
 • e-maily je možné posílat buď z prostředí webmailu, anebo pomocí protokolu SMTP/SMTPs
 • náš e-mailový systém používá několik technik pro omezení nevyžádané pošty, zejména je vhodné využít "učení" antispamového filtru tak, že nevyžádanou poštu umístíte do složky "Spam".
 • v případě jakýchkoliv problémů je nás možné kontaktovat nejen e-mailem, ale i telefonicky


Webový e-mailový klient (webmail)

Přístupové údaje

 • přihlašovacím jménem je e-mailová adresa ke které chcete přistupovat
 • heslo lze měnit v administraci (admin.dactylgroup.cz) anebo přímo pomocí webmailu (informace dále)
 • přístupové údaje jsou posílané při vytvoření e-mailového účtu na kontaktní e-mail

Přihlášení se k webmailu

 • přejdeme na stránku https://mail.perseus.dactylgroup.com/
 • vždy zkontrolujeme, že spojení je zabezpečené platným certifikátem

  Webmail certifikat.png

 • zadáme přihlašovací údaje a klikneme na tlačítko pro přihlášení

Webmail login.png

Odhlášení se z webmailu

 • klineme na Odhlásit v pravém horním rohu

Webmail Odhlasit.png

Posílání e-mailu z webmailu

 • přihlásíme se do webmailu
 • klikneme na Napsat zprávu
 • vyplníme adresáta, předmět, text zprávy
 • v případě potřeby přiložíme přílohu
 • klikneme na Odeslat zprávu

Email1.png Email2.png

Změna hesla e-mailového účtu přes webmail

 • přihlásíme se do webmailu
 • klikneme na Nastavení vpravo nahoře
 • klikneme na Heslo v menu nalevo
 • vyplníme Aktuální heslo a Nové heslo a klikneme na uložit.

Heslo.png

Další nastavení webmailu

 • Změna jazyka rozhraní a lokálního času
  • přihlásime se do webmailu
  • klikneme na Nastavení vpravo nahoře
  • klikneme na Vlastnosti v menu nalevo
  • klikneme na Uživatelské rozhraní
  • vykonáme potřebné úpravy (změna jazyka, času...)
  • klikneme na uložit

Jazyk.png


Připojení k e-mailu pomocí e-mailových klientů

 • e-maily je možné prohlížet pomocí e-mailových klientů, které podporují protokol IMAP

Manuální konfigurace

 • použijte následující údaje:
  • příjem pošty IMAP
   • protokol: IMAP
   • server: mail.perseus.dactylgroup.com
   • port: 993
   • šifrování/SSL: SSL/TLS (ne STARTTLS)
   • autentizace: normální heslo
  • příjem pošty POP3
   • protokol: POP3
   • server: mail.perseus.dactylgroup.com
   • port: 995
   • šifrování/SSL: SSL/TLS (ne STARTTLS)
   • autentizace: normální heslo
  • odesílání pošty
   • protokol: SMTP
   • server: mail.perseus.dactylgroup.com
   • port: 465
   • šifrování/SSL: SSL/TLS (ne STARTTLS)
   • autentizace: normální heslo
 • máte-li klienta, který vám funguje a chcete se podělit s ostatními s postupem jak ho nakonfigurovat, kontaktujte nás.


Kontaktujte nás

Dactyl Group s.r.o.,
Kounicova 39, Brno